Ffeithiau allweddol


Mae gan xénos hanes cadarn a chryf o gydweddu angylion busnes gyda busnesau sy’n chwilio am fuddsoddiad ar gyfer twf.
 

Llwyddiannau allweddol

  • Hwyluswyd dros £30 miliwn o fuddsoddiad preifat mewn bron i 300 o gwmnïau Cymreig
  • Denodd dros £2.3 miliwn o fuddsoddiad gan angylion busnes yn 2015/16
  • Dros 120 o angylion busnes cofrestredig yn buddsoddi mewn pob mathau o fusnesau

Proffil y Cwmni

 
xénos, Rhwydwaith Angel Busnes Cymru:
  • Ffurfiwyd yn 1997
  • Is-gwmni i gwmni Cyllid Cymru
  • Mae’n hwyluso buddsoddiad mewn busnesau cychwynnol ac yn y cyfnodau cynnar
  • Mae’n gwerthu cwmnïau, yn hwyluso troad cyllid ac mae’n darparu Cyfarwyddwyr Anweithredol (CA) profiadol
  • Tîm profiadol o reolwyr rhanbarthol

 

Grŵp Cyllid Cymru

 
Mae xénos yn rhan o Grŵp Cyllid Cymru , sydd hefyd yn cynnwys Cyfalaf CC.
 
Cliciwch yma i gael gwybod mwy am berfformiad Grŵp Cyllid Cymru.
029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk