Eiddo deallusol

 

Wynne JonesWynne Jones IP

 

Mae Wynne-Jones IP yn gwmni eiddo deallusol blaenllaw, sy'n arbenigo mewn Nodau Masnach, Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau. Rydym wedi bod yn darparu gwasanaeth eiddo deallusol o ansawdd uchel i'n cleientiaid ers dros 50 mlynedd.

 

Darllen mwy

 

A ydych chi'n gynghorydd eiddo deallusol sydd â'r sgiliau a'r profiad i helpu aelodau xénos? 

 

Cysylltwch â ni i wneud cais i gael eich rhestru yn ein cyfeiriadur o gynghorwyr.

 

 

 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk