Cyngor Busnes y Llywodraeth

 

Busnes Cymru

 

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn rhoi mynediad i fusnesau ac entrepreneuriaid yng Nghymru at y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i ddechrau a thyfu eu busnesau.

 

Darllen mwy.

 


KTN

 

Mae KTN yn Cysylltu Pobl - Er mwyn cyflymu arloesedd, datrys problemau a dod o hyd i farchnadoedd ar gyfer syniadau newydd. 

 

Fe'i sefydlwyd gan Innovate UK i adeiladu cysylltiadau gwell rhwng meddyliau creadigol a busnes, mae gan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN) dimau arbenigol sy'n cwmpasu pob sector arwyddocaol o'r economi,

o amddiffyn a'r awyrofod i'r diwydiannau creadigol. 

 

Darllen mwy.

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk