Dod o hyd i arian cyllido ar gyfer eich busnes

 

Mae xénos yn darparu gwasanaeth personol i fusnesau sy’n chwilio am fuddsoddiad.

 

Fe all ymuno â xénos eich gallugoi i gyflawni eich potensial i dyfu.  Mae aelodaeth yn eich galluogi I gael mynediad at fuddsoddwyr preifat (angylion busnes) sy’n barod i fuddsoddi mewn cyfleoedd busnes cadarn yng Nghymru.

 

Fel cyfnewid am fuddsoddiad a mentora, mae busnesau yn cynnig cyfran ecwiti.

 

Cael mynediad at fuddsoddiad

 

Rydym ni'n gweithio gyda busnesau i'w paratoi ar gyfer buddsoddiad. Mae gan ein rheolwyr rhanbarthol ni hanes cefndirol cryf o adnabod cyfleoedd buddsoddi cadarn a helpu i fusnesau fod yn barod am fuddsoddiad. Byddwch yn cael barn arbenigol annibynnol o'ch busnes gan fudd ddeiliad diduedd.

 

'Rydym yn darparu cyfleoedd buddsoddi i'n holl angylion busnes. Bydd busnesau sy'n barod am fuddsoddiad yn cael cyfle i anfon crynodeb gweithredol i fuddsoddwyr. 'Rydym ni'n gweithio gyda busnesau a buddsoddwyr i gynyddu'r siawns o ddod o hyd i'r cydweddiad perffaith fel pâr. Bydd ein rheolwyr rhanbarthol yn eich helpu i berffeithio eich cynllun busnes.

 

Bydd busnesau sydd wedi'u cofrestru gyda xénos yn gallu rhoi cyflwyniadau yn ein fforymau buddsoddi rheolaidd. Unwaith eto, gall ein rheolwyr busnes rhanbarthol helpu busnesau i baratoi'r cyflwyniad perffaith.

 

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar cwestiynau sy’n cael eu holi’n aml.

 

Gwella eich sgiliau rheoli

 

Nid dull o ddatrys eich anghenion cyllido twf yn unig yw gweithio gyda xénos. Efallai y bydd buddsoddwr eisiau ychwanegu gwerth at eu buddsoddiad trwy ddarparu cyngor gwirioneddol ymarferol.  Mae hynny’n golygu y gall eich tîm rheoli gael budd o’u harbenigedd busnes.

 

Gyda ffigwr busnes uchel ei barch gall wella hygrededd cysylltedd eich busnes.

 

Cysylltwch â ni  am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gofrestru eich busnes.

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk