Ffioedd ymuno a meini prawf

 

Ymuno â xénos

 

I wybod a fydd ymuno â xénos yn gallu helpu eich busnes, cysylltwch â ni.

 

Ffioedd ymuno a meini prawf

 

 

Math o gyllido Meini prawf/canllawiau Ffi (eith. TAW) Ffi llwyddiant (eith. TAW)** Sylwadau
Had Max investment required £25,000 £175 5%

Limited targeted exposure/No Forum presentation

Dechrau

Company formed or being formed. Pre-revenue.

£350 5%

Full circulation/Bulletin/eligible for Forum presentation at extra cost.

Gwedd gynnar

Company formed. Trading. 

Revenue generating.

£550 5%

Businesses not more than 2 years old. Full circulation/eligible for Forum presentation at extra cost.

Cwmni sefydledig

Company over 2 years old. Profitable.

£800 5% Full circulation. Eligible for Forum presentation at extra cost.
Anawsterau ariannol Company facing or likely to face administration, receivership or liquidation. £550 retrospectively (on successfully raising funds) 5% Special attention due to speed required to save business. Not normally for Forum presentation.
Cwmni ar werth   £800 5% Full network exposure and match making.
CAW/swydd reolaethol Recruiting a xénos investor. £500 £1000 yn daladwy ar ôl 4 wythnos yn y swydd Recruitment or placement in an existing business.

 

Mae’r uchod i gyd, (ac eithrio CAW / Swydd Reolaethol) yn ddarostyngedig i’r ffioedd a ganlyn:       

 

Lleiafswm ffi llwyddiant Buddsoddiadau llai na £20,000 £1000  Codi’r y ffi lleiafswm er mwyn cwrdd â chostau xénos i godi arian cyllido o £20,000 a llai.
Ecwiti chwys  Buddsoddwr xénos yn ymglymu’n ffurfiol i weithio ar ran y cwmni £1000  Pan nad yw buddsoddwr yn gwneud buddsoddiad ond maent yn cael eu hymglymu gan y cwmni
029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk