Pam dewis bod yn angel busnes

 

Mae xénos yn darparu gwasanaeth personol i angylion busnes sy'n chwilio am gyfleoedd buddsoddi cadarn.

 

Mae ymuno â xénos yn rhoi mynediad i chi at gyfleoedd buddsoddi unigryw sydd wedi'u targedu at eich meini prawf, eich diddordebau a'ch profiad chi.
 

Paru potensial

 

Rydym ni'n anfon bwletinau buddsoddi, sydd, rydym ni'n credu, gyda'r cyfleoedd iawn ar gyfer ein haelodau. Mae ein gwefan yn rhoi mwy o fanylion am gyfleoedd buddsoddi ac mae'n galluogi ein haelodau i fynegi eu diddordeb.

 

Rydym yn cynnal fforymau buddsoddwyr rheolaidd, lle mae ein haelodau yn gweld achosion buddsoddi gan fusnesau yr ydym ni wedi gweithio gyda nhw.
 
Gallwn hefyd baru partneriaid syndiceiddio posibl o'n rhwydwaith gref o 140 o bartneriaid. Mae ein perthynas agos gyda'n rhiant-gwmni, Cyllid Cymru, yn galluogi ein haelodau i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd na fyddent o bosib yn ymwybodol ohonynt fel arall.
 
Cewch ragor o wybodaeth trwy glicio ar cwestiynau sy’n cael eu holi yn aml.
 

Ychwanegu gwerth at eich buddsoddiad

 

Gall ein haelodau fod mor weithgar ag y dymunent gyda'i buddsoddiadau. Mae llawer o'r busnesau 'rydym ni'n gweithio â hwy yn ceisio mynd ati i gryfhau eu sgiliau yn ogystal â chael mynediad at fuddsoddiad.

Os gallwch chi rannu eich arbenigedd rheoli, fe hoffem ni glywed gennych.
 
Cysylltwch â ni  nawr am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd buddsoddi cyfredol.


 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk