Cofrestru Angylion Busnes

 

Buddsoddwyr newydd

 

Er mwyn ychwanegu eich enw at gofrestr buddsoddwyr xénos, llenwch y ffurflen gofrestru a'i hanfon at: info@xenos.co.uk.

 

 

Lawrlwytho: ffurflen gofrestru (Word, 1 MB).

 

Cysylltwch â info@financewales.co.uk i gael fersiwn Gymraeg.

 

 

Buddsoddwyr presennol

 

Gall buddsoddwyr presennol adnewyddu eu haelodaeth drwy gysylltu â'u rheolwr rhanbarthol xénos.

 

Cysylltwch â ni nawr i gael gwybod mwy am gyfleoedd buddsoddi cyfredol

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk