Y cynigion diweddaraf

 

Laser-wireJellagen

 

Buddsoddiad yn y cylch cyntaf:

£550,000

 

Bydd Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg feddygol a gofal iechyd newydd, yn defnyddio’r cyllid i gynhyrchu a masnacheiddio colagen a chynhyrchion slefrod môr sy’n addas ar gyfer y byd meddygol.

 


 

Laser Wire Solutions

 

Buddsoddiad rownd gyntaf

£275,000

 

Mae Laser Wire Solutions wedi datblygu ystod o gynhyrchion stripio gwifrau sy’n seiliedig ar ddefnyddio laser.  Bydd yr arian cyllido yn cael ei ddefnyddio i fasnachu’r cynnyrch hyn ac i recriwtio staff gwerthiant ychwanegol a staff peirianyddol.

 


 

jottnarJöttnar

 

Buddsoddiad rownd gyntaf

Buddsoddiad 6 ffigwr heb ei ddatgelu

 

Derbyniodd Jöttnar fuddsoddiad gan angel i lansio ystod newydd o ddillad awyr agored ac offer technegol.

 


 

nutrivendNutriVend

 

Buddsoddiad rownd gyntaf
£50,000

 

Busnes arbenigol sy’n gwerthu ystod o fwyd a diod iach, maeth chwaraeon a phrotîn mewn peiriannau fendio a oedd angen arian cyllido er mwyn diwallu’r galw ac i gefnogi twf.

 


 

 

Decode Productions3Dality (rhan o’r Decode Production Group)

 

Buddsoddiad rownd gyntaf

£200,000

 

Cyllid ar gyfer rhaglen ddogfen ffeithiol 3D ffurf hir a’r cyntaf o’i fath yn y byd. Mae'r rhaglen ddogfen hon yn dilyn y coreograffydd enwog Sisco Gomez yn ei ymgais i chwilio am dalent newydd ar gyfer ei fenter ddiweddaraf. 

 


 

Storbord logoStorbord

 

Buddsoddiad rownd gyntaf

£10,000

 

Datblygodd Storbord system storio fforddiadwy unigryw a galluogodd yr arian cyllido i’r strategaeth farchnata ragweithiol gael ei gweithredu

 


 

Biocentre TechnologyBiocentre Technology

 

Buddsoddiad rownd gyntaf

£211,000

 

Arian cyllido wedi’i ddefnyddio i sefydlu cwmni rheolaeth arbenigol i reoli 10 o weithfeydd biomas ar draws y DG.

 


 

PhotogenicPhotogenic

 

Photogenic

 

Caffaeliad

Heb ei ddatgelu

 

Mae angel xénos wedi caffael y gwneuthurwr ffilteri arbenigol hwn gan ei sylfaenydd a’i randdeiliaid er mwyn tyfu’r gwerthiant yn rhyngwladol.

 

 

 


 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk